Nyheter

Enhetsportoen sørger i dag for lik pris på brev i hele landet, og at overskuddet fra lønnsomme områder gir gode og likeverdige posttjenester for alle.

Hvis markedet liberaliseres vil enhetsportoen bli erstattet med makspris. Dermed får vi ikke lenger likeverdige tjenester til lik pris i hele landet.

Les mer >>

Posten sørger i dag for gode og pålitelige posttjenester i hele landet. Den muligheten blir borte i et konkurranseutsatt marked. Posten taper inntekter og kostnadene må kuttes.

Det betyr dårligere service og kvalitet i store deler av landet. Regjeringen har i forslaget til ny postlov foreslått å fjerne lørdagsomdeling av post.

Les mer >>

Vi tar det for gitt at vi får posten hver dag. I Norge har vi vært enige om en politikk som gjør det mulig å jobbe og bo i hele landet.

Liberalisering av postmarkedet rammer distriktene hardt. Ved å fjerne enhetsporto og enerettsområdet vil kun bedrifter i den lønnsomme delen av markedet få billigere posttjenester. De fleste må forholde seg til makspris, som trolig vil være økende.

Les mer >>